Školní psycholog a spec. pedagog

Je možné využít služby psychologa a speciálního pedagoga. Ve škole budou každý lichý (kalendářní) čtvrtek od 8:00 do 13:00. 

Každou středu od 7:45 do 12:30 u nás bude také pracovat logoped.

Setkání s nimi je třeba si telefonicky domluvit. Více na:

 

www.zskounice.cz/view.php?nazevclanku=mimoskolni-aktivity&cisloclanku=2014090008