Vyjmenované pohádky

Můj bratr má syna, jmenuje se Oskar. Oskar jednou pozoroval sýčka, jak si povídá se sýkorou. Taky si je vyfotografoval. Pak šel na houby a potkal rodinu syslů. Za chvíli se připlazil had a hrozmě syčel. Začalo být sychravé počasí. Oskar doma dostal syrové ovoce. Šel nasypat slepicím a Hafovi, to byl pes. Pak si šel prohlížet fotky a usnul. Další den někdo Oskarovi fotky ukradl. Nakonec se ukázalo, že to byl Haf.

(Klárka P.)

Byl jednou jeden kovář a ten měl syna, který pomáhal tatínkovy rozdmýchávat kovářskou výheň. Syn se jmenoval Petr. Petr měl kobylu, býka, vydru, hlemýždě, sýkoru a taky plyšáka. Jeho tatínek vlastnil továrnu na lýko. Petr šel do lesa a tam uviděl myš, sysla a hmyz. Slyšel syčet slepýše. Když šel k rybníku, začalo se blýskat. Tak se vrátil domů a k večeři měl brambory s masem a nechal zbytek.

(Kristián Š., Eliška K.)