UčiteléKteří učitelé letos třeťáky učí:

Český jazyk a literatura - Melanie Moravcová, Miroslava Roudnická

Anglický jazyk -  Melanie Moravcová, Marie Koubková

Matematika -  Melanie Moravcová

Prvouka -  Melanie Moravcová

Pracovní činnosti -  Melanie Moravcová

Výtvarná výchova -  Melanie Moravcová

Hudební výchova - Jana Nešťáková

Tělesná výchova - Marie Koubková, Šárka Bielaková, Jaroslav Urban